+420 774 512 730

katerina@verni.cz|kate.verni@centrum.cz

Kateřina Verni Pavelková
Překlady do / z italštiny – Soudní tlumočník a překladatel

Služby

Soudní překlady

Nejčastěji provádím soudní překlady („překlady s kulatým razítkem“) následujících dokumentů:

 • pro občany: diplomů, rodných listů, výpisů z rejstříku trestů, lékařských zpráv, oddacích listů, uznání otcovství, potvrzení o příjmech, výpisy z katastrů nemovitostí, rozsudky, žaloby atd.
 • pro obchodní společnosti: notářské zápisy, zápisy z valných hromad, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, zakladatelské dokumenty, stanovy obchodních společností, plné moci, účetní závěrky, znalecké posudky, daňová přiznání, různé typy smluv, rozsudky, usnesení, osvědčení adt.

 

 

Běžné překlady

Z běžných překladů nejčastěji provádím překlady:

 • smluv a smluvních typů různého druhu
 • technických dokumentací a návodů
 • obchodní a osobní korespondence
 • stavebních dokumentací a znaleckých posudků
 • webových stránek
 • bezpečnostních listů
 • příbalových letáků

Při překladech technické dokumentace využívám Trados Studio, jsem tedy schopná zajistit jednotnost použité terminologie a jsem také schopná zajistit shodu opakujícího se textu.

 

Tlumočení

Nejčastěji požadovanými úkony běžného tlumočení jsou:

 • obchodní schůzky a jednání, valné hromady podobně

Tlumočení, vyžadující soudní ověření, jedná se nejčastěji o:

 • notářské zápisy, jednání s finančními úřady, jednání v bankách, řízení před orgány státní správy a policie, jednání na matričních úřadech, svatební obřady