+420 774 512 730

katerina@verni.cz|kate.verni@centrum.cz

Kateřina Verni Pavelková
Překlady do / z italštiny – Soudní tlumočník a překladatel

Soudní překlady

Nejčastěji provádím soudní překlady („překlady s kulatým razítkem“) následujících dokumentů:

 • pro občany: diplomů, rodných listů, výpisů z rejstříku trestů, lékařských zpráv, oddacích listů, uznání otcovství, potvrzení o příjmech, výpisy z katastrů nemovitostí, rozsudky, žaloby atd.

 

 • pro obchodní společnosti: notářské zápisy, zápisy z valných hromad, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, zakladatelské dokumenty, stanovy obchodních společností, plné moci, účetní závěrky, znalecké posudky, daňová přiznání, různé typy smluv, rozsudky, usnesení, osvědčení atd.

 


Objednávka

  Jméno a příjmení:*

  E-mail:*

  Telefon:*

  Adresa:

  Mám zájem o:*

  Překlad z - do:*

  Požadovaný termín dodání:

  Způsob doručení (v případě překladů):

  Doplňující informace:

  Váš soubor: